Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το «1ο Αντάμωμα των Απανταχού Γραμμουστιάνων», το Σάββατο 9 & την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

Το 1ο Αντάμωμα των απανταχού Γραμμουστινών είναι μία ιστορική στιγμή, γιατί μετά από δύο και πλέον αιώνες , και μετά τις μαζικές πληθυσμιακές εξόδους από τη Γράμμουστα, έχουμε την πρώτη οργανωμένη επιστροφή – προσκύνημα, των απογόνων αυτών των πληθυσμών, στην όμορφη και ιστορική γενέτειρα τους, που αποτελεί και σημείο αναφοράς της πολιτιστικής τους ταυτότητας. (“Νόι χίμου Γραμμουστιάνοι” .) Οργανωτής: Δήμος…