Τροποποιητική ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ από την Π.Ε Καστοριάς

Παρατείνεται η Προληπτική Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Π.Ε. Καστοριάς σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, που βρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωσηδασικών πυρκαγιών ζώνης ευθύνης μας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2023 έως Κυριακή 30/07/23.