ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

Τα χημικά σκευάσματα τα οποία επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία είναι ενώσεις θείου και χαλκού. Από αυτές, οι ενώσεις του θείου θεωρούνται πιο φιλικές στο περιβάλλον σε σύγκριση με αυτές του χαλκού. Ένα από τα πιο δραστικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση πολλών εχθρών και ασθενειών  (ακάρεα, κοκκοειδή (λεκάνιο), βαμβακάδα, ωίδιο κ.λ.π) και σε αντικατάσταση του χαλκού είναι το θειασβέστιο το οποίο…