Οι δικτακτορίσκοι της πόλης της Καστοριάς και η δική μας παρουσία

Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου ένα κακόβουλο πρόγραμμα επηρέασε την ροή και την εμφάνιση των αναρτήσεων μας. Το αποτέλεσμα εκδηλώθηκε την Παρασκευή 13/10/2023 οπότε και χάσαμε τον έλεγχο της φόρμας wordpress, του διακομιστή λόγω παραβίασης της ασφάλειας του. Άρθρα αυτής της χρονικής περιόδου διεγράφησαν αλλά γίνονται προσπάθειες επαναφοράς τους. Το γεγονός αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είμαστε…