Εγκλήματα πολέμου διαπιστώνει η διεθνής αμνηστία στην Ουκρανία

“Το Crisis Evidence Lab της Διεθνούς Αμνηστίας ανέλυσε ψηφιακά στοιχεία — συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο και δορυφορικών εικόνων αδιάκριτων επιθέσεων στην #Ουκρανία . Έχουν επαληθεύσει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου.“ “Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί έκδηλη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επιθετική πράξη που αποτελεί έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές…