Ο νέος Κανονισμός των ΚΕ.Π.Α. για Πιστοποίηση αναπηρίας. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Έργο των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. είναι: α. Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας και για λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές και επιδόματα με αιτία την αναπηρία.β. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως Ατόμων με αναπηρία.γ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές…