Το έργο αντικατάστασης ύδρευσης της Καστοριάς ακυρώνει κάθε έννοια προστασίας του δημόσιου χρήματος

Το δίκτυο ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 9.850.000 ευρώ κατατέθηκε ως αίτημα το 2017 και εγκρίθηκε το 2019. Εξαιτίας λανθασμένων χειρισμών της σημερινής δημοτικής αρχής καθυστέρησε τέσσερα χρόνια. Από 23-11-2019 με απόφαση της προϊσταμένης αρχής είχε προκύψει ανάδοχος με έκπτωση 54% περίπου. Ο δεύτερος μειοδότης με 40% περίπου απέσυρε την προσφορά του, μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ο τελευταίος μειοδότης είχε δώσει…