Απίστευτο!! Η Καστοριά στην πρωτοπορία της …νομιμότητας

Μετά την έκταση που πήρε η υπόθεση της μετακίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από αιρετούς στον δήμο Καστοριάς, οποιεσδήποτε ώρες και όχι αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, αλλά και την επικείμενη συζήτηση του θέματος στο διοικητικό δικαστήριο Ιωαννίνων την 8η Νοεμβρίου 2023 όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και ο δήμαρχος κ Ι Κορεντσίδης