Χειμερινή εκπτωτική περίοδος Ιανουαρίου 2022

Δεδομένου ότι πλησιάζει η χειμερινή εκπτωτική περίοδος του Ιανουαρίου 2022, ο Εμπορικός σύλλογος Καστοριάς υπενθυμίζει τα κάτωθι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016 και Ν. 4177/13 , ως: ΄΄τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι κατά την διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώλησηεμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές , ορίζονται οι εξής:α) τακτικές εκπτώσεις: αα).από την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου…

Ενδιάμεση εκπτωτική  περίοδος Νοεμβρίου  2021

Δεδομένου  ότι  πλησιάζει  η  ενδιάμεση εκπτωτική  περίοδος του  Νοεμβρίου  2021, θέλουμε  να  υπενθυμίσουμε  τα  κάτωθι: σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016 και Ν. 4177/13 , ως ΄΄τακτικές  και  ενδιάμεσες  εκπτωτικές  περίοδοι  κατά  την  διάρκεια  των  οποίων  επιτρέπεται  η πώληση  εμπορευμάτων  ή  η  παροχή  υπηρεσιών  με  μειωμένες  τιμές , ορίζονται  οι  εξής: α) τακτικές  εκπτώσεις: αα).από  την  δεύτερη  Δευτέρα  του  Ιανουαρίου…