Υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας στο taxisnet: Ποιοι πρέπει να τα επικαιροποιήσουν

Υποχρεωτική είναι η ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, στη ψηφιακή πύλη του myAADE Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, δηλαδή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα…