Το ΕΠΑΛ Καστοριάς στην Βαρκελώνη «ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ»

Πάλι Βαρκελώνη….Ένα ακόμα πρόγραμμα κινητικότητας εκπαιδευόμενων μαθητών μας βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βαρκελώνη, το δεύτερο που πραγματοποιείται μέσα στο σχολικό έτος 2021-2022. Το ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ διαχειρίστηκε και υλοποίησε με την επίβλεψη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη πρόγραμμα με τίτλο «ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ», με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA102-078483. Πραγματοποιήθηκαν 4…