Έγκριση Χρηματοδότησης Σχεδίου ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εγκρίθηκε η αίτηση επιχορήγησης με κωδικό σχεδίου 2023-1-EL01-KA121-VET-000143177 του ΕΠΑΛ Καστοριάς με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό185.470 ΕΥΡΏ και η αίτηση επιχορήγησης με κωδικό σχεδίου 2023-1-EL01-KA121-VET-000135438 του ΕΚ Καστοριάς με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 128.016 ΕΥΡΩ. Σύνολο 313.486 ΕΥΡΏ ποσοστό 5,16% του συνολικού προϋπολογισμού που δεσμεύτηκε για διαπιστευμένα σχέδια κινητικότητας.

Το ΕΠΑΛ Καστοριάς στην Βαρκελώνη «ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ»

Πάλι Βαρκελώνη….Ένα ακόμα πρόγραμμα κινητικότητας εκπαιδευόμενων μαθητών μας βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βαρκελώνη, το δεύτερο που πραγματοποιείται μέσα στο σχολικό έτος 2021-2022. Το ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ διαχειρίστηκε και υλοποίησε με την επίβλεψη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη πρόγραμμα με τίτλο «ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ», με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA102-078483. Πραγματοποιήθηκαν 4…