ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2021

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί ἐφέτος, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τίς Ἅγιες ἑορτές τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, θά πραγματοποιήσει τόν καθιερωμένο Ἔρανο τῆς Ἀγάπης γιά τό ἔτος 2021. Συγκεκριμένα ἀπό τίς 6 ἕως τίς 20 Δεκεμβρίου 2021, τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας, μέ τήν δική σας συμπαράσταση θά ἐνισχύσουν τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς…