Τρεῖς εὐχές

τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου Στό μέσον τῆς Καθαρᾶς Ἑβδομάδος, μετά τήν πρώτη μου Προηγιασμένη Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Μανιάκων, ἀνέπεμψα τρεῖς εὐχές πρός τόν οἰκτίρμονα Θεό. Τίς δύο εὐχές μέσα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῶν Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, καί τήν τρίτη στόν Ἱερό Ναό τῆς Μαυριωτίσσης, δίπλα στήν λίμνη μας. Ὅταν ἀμέσως μετά…