Δύο θέσεις 5μηνης εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Η πρόσληψη 2 νέων υπαλλήλων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς από το Υπουργείο Πολιτισμού αφορά τις ειδικότητες: 1 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων 2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά , με αίτηση στη διεύθυνση: sox.culture.gov.gr/ Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τις θέσεις .

ΈΚΘΕΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΣΤΙΚΟΥ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς σε συνεργασία με τον Δήμο Καστοριάς, το Τοπικό Συμβούλιο Καστοριάς και την οικογένεια Ν. Πιστικού σας προσκαλούν σε μια ενδιαφέρουσα έκθεση στο Αρχοντικό Τσιατσιαπά την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30π.μ.. Μέσα από ένα σύνολο είκοσι δυο (22) προπλασμάτων που φιλοτέχνησε με ιδιαίτερη φροντίδα και μεράκι ο δημιουργός τους, παρουσιάζονται τα σπουδαιότερα μνημεία της Καστοριάς…