Νέα πλατφόρμα για Ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων σε τρεις ημέρες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η ηλεκτρονική συλλογή των δικαιολογητικών μεταβίβασης θα γίνεται ως εξής: Ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα για να αιτηθεί την έκδοση των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης ή/και να τα συλλέξει, κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά εμφανίζονται σε ειδικό κατάλογο μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης. Συγκεκριμένα: Πώς θα λειτουργεί Σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί…