Φιλία

Φιλία είναι η πιο βασική και ουσιαστική έννοια που χαρακτηρίζει τον πιο στενό,ελεύθερο ψυχικό δεσμό, δύο, αλλά και περισσότερων ατόμων και η οποίαστηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ανιδιοτελή αγάπη, στην εκτίμηση, στηναλληλοκατανόηση, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στην αυτοθυσία, στην αγνότητακαι στην έκφραση αληθινών συναισθημάτων αμφότερα. Ο άνθρωπος είναι φύσει κοινωνικό ον και διακατέχεται από την ανάγκη ναβρίσκεται και να αλληλεπιδρά με…