Προκήρυξη οκτάμηνης θέσης εργασίας στην ΔΕΔΔΗΕ Καστοριάς

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης στην περιοχή της Καστοριάς. Η ειδικότητα που ζητείται στη νέα προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ είναι: «ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων». Η σύμβαση που θα συνάψει ο επιτυχών με τον…