Σαν σήμερα το 1997 βρετανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν την κλωνοποίηση ενός προβάτου, της διάσημης Ντόλυ.

Η κλωνοποίηση ήταν ανέκαθεν μια αμφιλεγόμενη διαδικασία της γενετικής μηχανικής που πάντα ήγειρε πολλά ερωτήματα ηθικής φύσης. Το 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία νομοθετική πρόταση για την απαγόρευση της κλωνοποίησης εκτρεφόμενων ζώων εντός της ΕΕ καθώς επίσης και για την απαγόρευση εισαγωγής κλωνοποιημένων ζώων ή προϊόντων που παράγονται από αυτά, όπως κρέας ή γαλακτοκομικά. Πώς όμως φτάσαμε στην…