Στρεμματικές ενισχύσεις: υπολογισμός ..και κυρώσεις

Η βάση υπολογισμού σε σχέση με τις στρεμματικές ενισχύσεις και οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης απ’ την πραγματική. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΟΣΔΕ 2023, όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής εισοδηματικής στήριξης ενίσχυσης, και της συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας, ισχύουν τα ακόλουθα: …