ΑΝΑΛΥΣΗ και ερωτήματα επί ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία 1.1 Στοιχεία για την εταιρία, δραστηριότητες Η «ΜΑΚΕΔΝΟΣ» Α.Ε. Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία του Δήμου Καστοριάς δημιουργήθηκε το 2011, μετά από Λύση της Κ.Ε.Α.Υ.Μ όπου υφίστατο από το 1986. Οι δραστηριότητες της εταιρίας είναι: – Κύρια δραστηριότητα, στον τομέα των Λατομικών προϊόντων με παραγωγή και η εμπορία αδρανών υλικών καθώς και – στον κλάδο του…