Εργασίες Κοπής Επικίνδυνων Δέντρων από την Π.Ε. Καστοριάς

Σε εργασίες κοπής επικίνδυνων δέντρων, στην περιοχή του Κεφαλαρίου και της Μεταμόρφωσης, προέβη  η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου. Οι συγκεκριμένες εργασίες ήταν απαραίτητες να γίνουν για την ασφάλεια  των διερχομένων αυτοκινήτων και για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος, καθώς υπήρχε αυξημένη επικινδυνότητα πτώσης των συγκεκριμένων δέντρων.