Το 96% της θρησκευτικής βίας στην Ελλάδα είναι κατά της Ορθοδοξίας – Στατιστικά

Την «Έκθεση για τα Περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα» που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2019 δημοσιοποίησε το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.  Σύμφωνα με αυτό τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στη χώρα μας κατά το έτος 2019 ανήλθαν σε 524. Πρόκειται για πάσης φύσεως…