Δύο έργα ανάδειξης της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για τον νομό Καστοριάς υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης

Τις Εντάξεις Πράξεων δύο (2) έργων ανάδειξης που αφορούν τον νομό μας και την θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης «Ψηφιακή αναπαράσταση, ανάδειξη και προβολή του Προϊστορικού Λιμναίου Οικισμού του Δισπηλιού με δικαιούχο το Α.Π.Θ», προϋπολογισμού 385.000,00€. «Ανάπλαση Μοναστηριού Αγίου Γεωργίου Επταχωρίου με δικαιούχο τον Δήμο Νεστορίου» προϋπολογισμού 496.969,56€. Τα έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής…