Μια ιστορικής σημασίας συνεργασία του Ν.Ο.Κ. και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

Ο Ν.Ο.Κ.είναι ένα ιστορικό σωματείο με πλούσια ιστορία η οποία δεν είναι στις λεπτομέρειές της γνωστή τόσο, στο ευρύ κοινό όσο και στους νεότερους αθλητές. Είναι ίσως ο μοναδικός  αθλητικός σύλλογος με την πλουσιότερη  ιστορία αφού έχει να επιδείξει χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως, η διαχρονικότητα, οι συνεχείς επιτυχίες, η δημοφιλεία και η συνεισφορά του, τόσο στην εικόνα της πόλης  όσο και…