Στην κατάργηση των κατά τόπους ανταποκριτών του ΟΓΑ προχώρησε ο ΕΦΚΑ

Στο εξής οι ασφαλισμένοι ΟΓΑ e-ΕΦΚΑ θα απευθύνονται στην τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ  χωρίς τη διαμεσολάβηση των ανταποκριτών ΟΓΑ e-ΕΦΚΑ. “Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, προχωρεί στη σύσταση νέων Τοπικών Διευθύνσεων με την κατάργηση των παλαιών δομών και…