Μεγάλη η οπισθοδρόμηση της Καστοριάς. Διαχειριστές απλοί οι παράγοντες του δήμου

Έξω από τα ΚΑΠΗ του δήμου Καστοριάς το πλαστικό πλέγμα διαλύθηκε αλλά πολλά σίδερα στέκουν ολόρθα περιμένοντας θύματα… Και φυσικά κολωνάκια… κολωνάκια παντού λες και έχουμε σαν πόλη δικό μας εργοστάσιο παραγωγής … Ούτε στις αναγκαίες μικροπαρεμβάσεις δεν προβαίνουν, σε σημεία που διέρχονται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και κινδυνεύουν να τραυματιστούν από τα σίδερα που τοποθέτησε ο ίδιος Δήμος, για να…