Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Πηρυνόκαρπα

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά : ΠΗΡΥΝΟΚΑΡΠΑ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π Ε Καστοριάς .