Όταν το καράβι βουλιάζει αναζητούνται σωσίβιες λέμβοι

Παρακολουθούμε έκπληκτοι τις τελευταίες ημέρες στο δημοτικό πολιτικό σκηνικό νυν σύμβουλοι να “πηδάνε από το καράβι” της κυβερνώσας δημοτικής παράταξης. Στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση -αυτό αποδείχθηκε την προηγούμενη τετραετία – δεν υπάρχουν ενδοιασμοί, ούτε περιθώρια δισταγμών, όταν διακυβεύεται είτε η πολιτική επιβίωση ενός προσώπου με μικρές ή μεγαλύτερες φιλοδοξίες, είτε ο μισθός του προέδρου ή του αντιδημάρχου που για ορισμένους…