Διαρκής ο διχασμός

Αίφνης η ελληνική κοινωνία διχάστηκε και για το ουκρανικό ζήτημα ή για να κυριολεκτήσω, για την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Η μεγάλη τομή έγινε, μερικά χρόνια πριν, πάνω στη βάση μνημόνιο – αντιμνημόνιο, όταν και διαμορφώθηκαν και ανασυγκροτήθηκαν συνειδήσεις, έγιναν συγκρούσεις κάθε μορφής και σε όλα τα επίπεδα και τελικά όλη αυτή η κάθετη ρήξη αποτυπώθηκε στα ποσοστά…