Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα της Σφαγής στο Κατίν στην Πολωνία

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα της Σφαγής στο Κατίν. Φωτισμός στην πρόσοψη του Προεδρικού Μεγάρου. Katyn – θυμόμαστε! Το έγκλημα έγινε στο δάσος του Κατίν κοντά στην πόλη Σμολένσκ της Δυτικής Ρωσίας. Στην ιστορία έμεινε ως «η σφαγή του Κατίν», ένα από τα δέκα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας.Το 1990,…