Τετέλεσται!

Όντως η ριζοσπαστική Αριστερά ως κυβερνώσα Αριστερά έχει τελειώσει. Χθες μπήκε και τυπικά η ληξιαρχική πράξη θανάτου της. Ουσιαστικά ετελεύτησε μετά το 17,5%. Θα υπάρξουν κόμματα και κομματίδια που θα εκφράζουν αυτόν τον χώρο, ανάξια σχολιασμού. Ποιος ασχολείτο με τον Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου και ποιος ασχολείτο με τον ΣΥΡΙΖΑ του 5%;  Από το 1996, σε όσες εκλογές…