Ένα από τα ιστορικότερα κτήρια της νεότερης Ελλάδας βρίσκεται στην Οδησσό της Ουκρανίας.

Το σπίτι του Μαρασλή, όπου ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία… Το σπίτι αυτό, που ανήκε στον πατέρα του Γρηγορίου Μαρασλή, ανακαινίστηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού – Παράρτημα Οδησσού και μετατράπηκε από το 1994, μαζί με τα γειτονικά του οικήματα, σε Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1979 από το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο της Οδησσού. Στεγάζεται στο σπίτι…