Δύο θέσεις 5μηνης εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Η πρόσληψη 2 νέων υπαλλήλων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς από το Υπουργείο Πολιτισμού αφορά τις ειδικότητες: 1 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων 2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά , με αίτηση στη διεύθυνση: sox.culture.gov.gr/ Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τις θέσεις .