Ο Χαρίλαος Ράπης Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος με τον Χρήστο Γκοσλιόπουλο

Η ενασχόληση με την αυτοδιοίκηση, ειδικά στο επίπεδο του Δήμου, σε φέρνει σεάμεση επαφή με τις συμπολίτισσες και τους συμπολίτες σου, με τα καθημερινάπροβλήματα, τις αγωνίες αλλά και με τις προσδοκίες τους . Συγχρόνως δύναται νασου δώσει την ικανοποίηση της επιτυχίας όταν ο αγώνας σου για το κοινό καλό έχειαποτελέσματα και δικαιώνεται.Επέλεξα να συμμετάσχω στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίουως…