Χάρτης ορειβατικών και πεζοπορικών διαδρομών Γράμμου

Στο πλαίσιο του προγράμματος Cult2Routes, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Νεστορίου ανέθεσαν στην AnaDigit τη δημιουργία ενός χάρτη κλίμακας 1:50.000 για την περιοχή του Ανατολικού Γράμμου. Ο χάρτης είναι κατασκευασμένος στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, έχει γεωφυσικό ανάγλυφο, ισοϋψείς ανά 100 μ. και πλήρες τοπωνυμικό. Περιλαμβάνει τις αποτυπώσεις και πίνακες με μετρητικά στοιχεία 16 ορειβατικών και 10 πεζοπορικών…