Πώς θα λειτουργήσουν τα Χιονοδρομικά κέντρα

Τα μέτρα για τον κορονοϊό που θα εφαρμοστούν στα χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους, αποφασίστηκαν, σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Αναλυτικά, τα χιονοδρομικά κέντρα θα λειτουργήσουν ως εξής: 1. Οι χώροι εστίασης / chalet των χιονοδρομικών κέντρων να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την εστίαση σε κλειστούς…