Ἡ περιφορά τῆς ” Ζωῆς ἐν Τάφῳ ” στόν παγωμένο κόσμο

τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου Λόγος στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στην Καστοριά 2022 Σήμερα περιφέρουμε στήν πόλη μας, καί σέ κάθε πόλη καί χωριό τῆς Ἑλληνικῆς γῆς καί τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν Ζωή ἐν Τάφῳ. Περιφέρουμε τόν Ἐπιτάφιο πάνω σέ μιά θάλασσα, σέ ἕναν παγωμένο ὠκεανό ἑνός κόσμου δίχως προσευχή, δηλαδή χωρίς ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, γιατί αὐτό εἶναι…