Με στάμνες να πάμε για νερό…

Με στάμνες… Είναι μία λύση όταν δεν έχεις καμμιά ενημέρωση είτε από αρμόδια όργανα είτε από αιρετούς.

Οι οποίοι αιρετοί είναι πρώτοι στις φωτογραφίες όταν διεκδικούν δάφνες επάνω στον μόχθο των άλλων. Σε αρνητικές καταστάσεις ΟΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ.

Δίκαια φωνάζουν διαδικτυακά οι καταναλωτές του πανάκριβου νερού στην Καστοριά αλλά είναι ξεκάθαρο ότι και εδώ για τον δήμο Καστοριάς ισχύει το ”φωνή βοώντος εν τη ερήμω”.

η ανάρτηση από το F/B στις 4/11/2020

Καστοριά Τώρα

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο