ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ολοκληρώθηκε η τελική κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών για την εξισωτική αποζημίωση του 2020, όπως αυτή προέκυψε μετά την εξέταση και των ενστάσεων και με τον χαρακτηρισμό της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» να έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της ΑΑΔΕ.

Μια διαδικασία που έπρεπε να προηγηθεί προκειμένου να τρέξει η πληρωμή των παραγωγών, καλώς εχόντων στις αρχές της επόμενες εβδομάδας και μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνεται ότι οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθαριστεί και ως εκ τούτου ήταν «υπό έλεγχο» ως προς την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, θεωρήθηκαν «ενεργοί» για τις ανάγκες της τελικής κατάταξης.

Πιο αναλυτικά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής:

«Στις 16 Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β ́/13-05-2019)απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει, η τελική κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2020.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω της Online εφαρμογής «Καρτέλα Αγρότη», www.opekepe.gr→ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ → Εφαρμογές υποστήριξης συναλλαγών με τον πολίτη → Καρτέλα Αγρότη (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/) → Μέτρο 13 → 2020→ Ένταξη με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι πίνακες είναι επίσης διαθέσιμοι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στους Πιστοποιημένους Φορείς Υποβολής Αιτήσεων.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο