Παράταση διαδικασιών νομιμοποίησης σταβλικών εγκαταστάσεων

Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 31.12.2021, αντί της 31ης του φετινού Δεκεμβρίου η οποία ήταν και η αρχική διορία νομιμοποίησής τους.

Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο άρθρο 147 του νόμου 4764 (ΦΕΚ Α/256 23/12.2020) που ψηφίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου από την Βουλή

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, το πρόβλημα, που αντιμετωπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 147, είναι η αποδεδειγμένη δυσκολία των κατόχων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων, που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διατήρησης των σταυλικών τους εγκαταστάσεων εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού C0VID-19, δεδομένου ότι για την έκδοση ορισμένων από τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες.

Με το άρθρο 8 του ν. 4691/2020 (Α’ 108) είχε ορισθεί ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31/12/2020 και με την προτεινόμενη διάταξη, παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία κατά έναν χρόνο, μέχρι την 31/12/2021.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο