Από 1η Ιανουαρίου απαραίτητη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου – Ποια κτήρια αφορά

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 ενεργοποιείται  η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η οποία για ένα μήνα θα είναι  προαιρετική.  

Υποχρεωτική θα είναι η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας από την 1η Φεβρουαρίου. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους, καθώς και τις μεταβολές τους κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Η ηλεκτρονική Ταυτότητα θα είναι το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους, και μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη.

Τα παλαιότερα κτίρια θα πρέπει να την αποκτούν κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους αφού η σχετική δήλωση θα προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Για δημόσια κτίρια ή τα κτίρια συγκέντρωσης πληθυσμού, η προθεσμία για την απόκτηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ορίζεται σε πέντε χρόνια. 

Χρήστες του πληροφοριακού συστήματος θα είναι οι εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι.

 

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο