ΔΕΗ: 300 νέες προσλήψεις με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

 Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης. Υποβολή αιτήσεων έως και 12/01/21 ημέρα Τρίτη.


Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ, του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ ΔΕ Η-ΛΙΓ/Χ ΕΙ Α, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣ Π/ΤΣΠ», με σήμανση έκδοσης 05.02.2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Αίτηση

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ Παράρτημα

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ Παράρτημα χειρισμού Η/Υ

Υποβολή αιτήσεων έως και 12/01/21 ημέρα Τρίτη.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο