ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

.

Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι θετικές, αρνητικές ή και τα δύο; Βλέπετε συχνά, ότι όλοι οι άνθρωποι μικροί μεγάλοι βρίσκονται στο χέρι με ένα κινητό, ένα τάμπλετ, έναν υπολογιστή. Η αναζήτηση ίντερνετ σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμα και μέσα στα σχολεία είναι διηνεκής. Παρακολουθώντας, λοιπόν, αυτήν τη συνεχή εμφάνιση και εξέλιξη της τεχνολογίας, ας δούμε την επιρροή της στην εκπαίδευση.


Θετικές επιδράσεις


Μέσω του Η/Υ αυξάνονται οι γνώσεις, καθώς υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε Τράπεζες Δεδομένων. Η εμπέδωση της γνώσης είναι μεγαλύτερη, λόγω του ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν πειράματα, αλλά και τηλεματική παρακολούθηση μαθημάτων από ειδικά κέντρα ή πανεπιστήμια. Η διδασκαλία με τα ηλεκτρονικά μέσα, όπως βίντεο, DVD κ.ά., γίνεται μέρος της σύγχρονης πραγματικότητας, αφού ό,τι συμβαίνει στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο, περνά στο σχολείο. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών γίνεται ευκολότερη και αδάπανη, μέσω ενός εικονικού κέντρου που θα δημιουργηθεί στο διαδίκτυο.
Χρησιμοποιούνται κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, με συνδυασμό κειμένου-ήχου-εικόνας, υπάρχει άμεση συνεργασία μαθητή και προγράμματος, συνεχής επικοινωνία δασκάλου και μαθητή με e-mail, περιορισμός της μηχανιστικής μάθησης, προσέγγιση πολλών γνωστικών αντικειμένων, με ευχάριστο τρόπο, μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών εκπαιδευτικού λογισμικού.
Συμβάλλει στη διαρκή ανανέωση του ενδιαφέροντος του μαθητή για τη μάθηση, στην τόνωση της προσωπικότητάς του, με την ανάληψη ενεργού ρόλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στην εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία με άλλους μαθητές.
Προσαρμόζεται ο εκπαιδευτικός στα νέα δεδομένα της εποχής, κατοχυρώνεται ο ρόλος του στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλαγή του ρόλου του σε συντονιστή καθοδηγητή, έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με συναδέλφους όλου του κόσμου για καλύτερη επιστημονική και παιδαγωγική ενημέρωση.


Αρνητικές επιδράσεις


Από την άλλη μεριά, η εκπαίδευση γίνεται μονομερής, λόγω του ότι ο μαθητής περιορίζεται αποκλειστικά στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Ωστόσο, είναι εμφανής η πνευματική υποβάθμιση και η κατευθυνόμενη βούληση, λόγω άμβλυνσης της κριτικής σκέψης, έλλειψης γόνιμου προβληματισμού και υποβάθμισης της δημιουργικής φαντασίας, αφού σκέφτεται για αυτόν ο υπολογιστής. Κακοποιείται, κυριολεκτικά ο γραπτός λόγος με τη χρησιμοποίηση ξένων στοιχείων για απόδοση ελληνικών λέξεων. Περιορίζεται ο ανθρώπινος παράγοντας σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή και η ευκολότερη εξοικείωση των νέων με τη χρήση των Η/Υ, οδηγεί πολλές φορές σε σύγκρουση μεταξύ τους.
Έντονη είναι η ψυχοκοινωνική απομόνωση και ο εγκλωβισμός του μαθητή σε μια εικονική πραγματικότητα, αδιαφορεί για την πνευματική του καλλιέργεια, λόγω της υλιστικής νοοτροπίας που δημιουργεί κυρίως η εικόνα και δημιουργείται υπέρμετρη ανάπτυξη της κατ’ αίσθηση αντίληψης, με αποτέλεσμα την πνευματική ατροφία.


Δεν κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητο να εφαρμόζεται παράλληλη παροχή τεχνολογικής και ουσιαστικής ανθρωπιστικής μόρφωσης;


Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο