8 εκ. ευρώ για νέα έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την Π.Ε. Καστοριάς

Συνέντευξη τύπου σχετικά με τα νέα έργα που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021, παραχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα κάτωθι έργα:

1.«Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 1.930.000€

 Αντικείμενο του έργου είναι ο καθαρισμός της κοίτης των ρεμάτων από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση, καθώς και η  κατασκευή μικρών τεχνικών για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών διέλευσης τους, στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης ρεμάτων και των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

2. «Βελτίωση Δρόμου Λιανοτόπι-Γράμμος», προϋπολογισμού 1.500.000€

Ο δρόμος από το Λιανοτόπι μέχρι το Γράμμο συνολικού μήκους 6.828 μέτρων είναι διπλής κατεύθυνσης ενιαίας  επιφάνειας κυκλοφορίας, με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 8μ. και του ασφαλτικού 6,5μ. Με την συγκεκριμένη  εργολαβία,  προβλέπεται να  γίνει ανακατασκευή  της βάσης οδοστρωσίας, κατασκευή τριγωνικών τάφρων και τοιχία ύψους 1μ. σε διάφορες θέσεις της οδού, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα κατολισθήσεων. Παράλληλα, θα γίνει  κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας τύπου ΑΣ 20 και διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

3. «Βελτίωση Δρόμου Λιβαδοτόπι-Γιαννοχώρι», προϋπολογισμού 1.000.000€  

Ο δρόμος από το Λιβαδοτόπι μέχρι το Γιαννοχώρι μήκους 6.379 μέτρων είναι διπλής κατεύθυνσης ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας, με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 8μ. και του ασφαλτικού 6,5μ. Με την παρούσα εργολαβία, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επένδυσης βραχωδών πρανών με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, κατασκευή κράσπεδων σε διάφορες θέσεις και διαμόρφωση των τεχνικών  εισόδου των κιβοτοειδών οχετών. Ταυτόχρονα, θα γίνει

ανακατασκευή της βάσης  του οδοστρώματος, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας τύπου ΑΣ 20 και διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

4. «Παράλληλα έργα αναδασμού Αγροκτήματος Αγ. Αντωνίου», προϋπολογισμού 1.150.000€  

Το έργο αφορά τα παράλληλα έργα που συμπληρώνουν το έργο του αναδασμού  στο αγρόκτημα του Αγ. Αντωνίου σε έκταση 1.700  στρεμ. και απαιτούνται για την αρτιότητα, την καλή λειτουργία του και την  καλύτερη εξυπηρέτηση των νέων κτημάτων.  Περιλαμβάνει τη διάνοιξη  των αγροτικών δρόμων  του αναδασμού καθώς και τη διαμόρφωση και αμμοχαλικόστρωσή τους.  Επίσης, θα γίνει εκσκαφή στραγγιστικών τάφρων καθώς και κατασκευή τεχνικών (σωληνωτών οχετών, κιβωτοειδών οχετών)  .

5. «Παράλληλα έργα αναδασμού Αγροκτήματος Κρανιώνα», προϋπολογισμού 700.000€  

Το έργο αφορά τα παράλληλα έργα που συμπληρώνουν το έργο του αναδασμού  στο αγρόκτημα Κρανιώνα  σε έκταση 1.300  στρεμ., τα οποία απαιτούνται για την αρτιότητα, την καλή λειτουργία και την  καλύτερη εξυπηρέτηση των νέων κτημάτων. Περιλαμβάνει τη διάνοιξη  των αγροτικών δρόμων του αναδασμού, καθώς και την διαμόρφωση και αμμοχαλικόστρωσή τους. Επίσης, θα γίνει εκσκαφή στραγγιστικών τάφρων και κατασκευή τεχνικών (σωληνωτών οχετών, ισόπεδων διαβάσεων κ.λ.π.).

Με εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  και δύο νέες κατηγορίες έργων για όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για

1.Εγγειοβελτιωτικά έργα προϋπολογισμού 5.000.000€, όπου θα στηριχτούν τα ΤΟΕΒ. Η πρόταση έγινε σε συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο Θωμά Μάνο.                                                                                                                                                    Σαν Π.Ε. Καστοριάς  υπάρχουν έτοιμες δύο μελέτες που θα υποβληθούν σύντομα, προϋπολογισμού 200.000 €, ενώ ταυτόχρονα ωριμάζουν νέες προτάσεις  σε συνεργασία με  τις διοικήσεις των ΤΟΕΒ.

2. Η «Επιχορήγηση Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Ιερών Μητροπόλεων για όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Υποδομών τους», προϋπολογισμού 4.146.798,02€.                           Στην κατηγορία αυτή, σαν Π.Ε. Καστοριάς θα υποβληθούν προτάσεις που περιλαμβάνουν επτά παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000€

Συνολικά, πρόκειται για νέα έργα περίπου 8 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, για τα οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησής τους.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο