Εμβόλια: δημοσιεύθηκε σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της AstraZeneca

Μετά από το ανανεωμένο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 27 Ιανουαρίου 2021, η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca συμφώνησε να δημοσιεύσει την αναθεωρημένη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών στις 27 Αυγούστου 2020.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικά για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών και να διασφαλίσουν ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων που αγοράστηκαν σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή ελπίζει να μπορέσει να δημοσιεύσει στο εγγύς μέλλον όλες τις συμβάσεις βάσει των προκαταβολικών συμφωνιών αγοράς.

Η σύμβαση που δημοσιεύτηκε σήμερα περιέχει αναδιατυπωμένα μέρη που αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες τιμολογίων. Η σύμβαση AstraZeneca είναι η δεύτερη που θα δημοσιευτεί, αφού η CureVac συμφώνησε να δημοσιεύσει τη Συμφωνία Προώθησης Αγοράς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ιστορικό

Για την Επιτροπή είναι απαραίτητη η προστασία της δημόσιας υγείας και η διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συμφωνιών με εταιρείες έτσι ώστε τα εμβόλια να είναι προσιτά, ασφαλή και αποτελεσματικά.

Η σύμβαση που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη μέλη της ΕΕ εγκρίθηκε στις 14 Αυγούστου και τέθηκε σε ισχύ στις 27 Αυγούστου. Χρηματοδοτείται από το μέσο υποστήριξης έκτακτης ανάγκης .

Μέσω της σύμβασης, όλα τα κράτη μέλη είναι σε θέση να αγοράσουν 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου AstraZeneca, με δυνατότητα για επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις, που θα διανεμηθούν σε πληθυσμιακή αναλογία. Η σύμβαση επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να δωρίσουν τις δόσεις εμβολίου τους σε χώρες με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα ή να τις επαναπροσανατολίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγική εμβολίων Coronavirus

Φιλικό προς εκτύπωση pdf

Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της AstraZenecaΑγγλικά (32.056 kB – PDF)Κατεβάστε (32.056 kB – PDF)

Σχετικά έγγραφα

APA – AstraZeneca(3094.193 kB – PDF)Κατεβάστε (3094.193 kB – PDF)

πηγή : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ενα σχόλιο