Με συντελεστή 9% από 22% που ίσχυε έως τώρα θα φορολογηθούν τα αγροτικά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ του 2020.

Πρόκειται για μέτρα που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2019 (ν. 4646/2019) και προβλέπουν μειώσεις συντελεστών στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις και τίθενται σε πλήρη εφαρμογή φέτος, όταν θα εκκαθαριστούν οι φόροι στα εισοδήματα του 2020. 

Συγκεκριμένα θα ισχύσουν οι εξής βασικοί κανόνες υπολογισμού των φόρων:

1. Εφαρμογή φορολογικής κλίμακας με συντελεστές 9% – 44% για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές επιχειρήσεις και αγροτικές δραστηριότητες. Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και τα εισοδήματα από ατομικά ασκηθείσες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα φορολογηθούν με ενιαία κλίμακα, αφού προηγουμένως αθροιστούν.

Στην κλίμακα αυτή ο κατώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται πλέον στο 9%, από 22% που ήταν μέχρι πέρυσι, και επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 10.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 10.000 ευρώ και μέχρι τα 20.000 ευρώ εξακολουθεί να επιβάλλεται συντελεστής φόρου 22%, πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται πλέον συντελεστής φόρου μειωμένος από το 29% στο 28%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου μειωμένος από 37% σε 36%. Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου μειώθηκε από το 45% στο 44%. Η ίδια κλίμακα που περιγράψαμε παραπάνω θα εφαρμοστεί και για τον υπολογισμό του φόρου στα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες. Η φορολόγηση όμως των αγροτικών εισοδημάτων με την κλίμακα αυτή θα γίνεται αυτοτελώς.

 2. Έκπτωση φόρου εισοδήματος έως 777-1.340 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες που δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα ή έχουν ένα έως τέσσερα προστατευόμενα τέκνα: Ειδικά για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις, καθώς επίσης και για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται πλέον έκπτωση φόρου:

  • 777 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.
  • 810 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.
  • 900 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.
  • 1.120 ευρώ, εάν υφίστανται τρία προστατευόμενα τέκνα.
  • 1.340 ευρώ, εάν υφίστανται τέσσερα προστατευόμενα τέκνα.
  • επιπλέον 220 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο από το πέμπτο και πάνω.

Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό έκπτωσης φόρου αφαιρείται από τον φόρο, ο οποίος προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή φόρου 9% στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος και του συντελεστή 22% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ και μέχρι τα 12.000 ευρώ, αν το ετήσιο εισόδημα κινείται μεταξύ των δύο αυτών επιπέδων.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις