Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης 2.050.000 € για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη

Σειρά έργων από την Περιφέρεια για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προϋπολογισμού 2.054.727,70 ευρώ, υπέγραψε την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 στην Καστοριά, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης και ο Διοικητής του Νοσοκομείου  Γρηγόριος Χάτσιος.

Πρόκειται για έργο που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 και χωρίζεται σε τρία υποέργα:

i) στην Έκδοση οικοδομικών αδειών και λοιπών αδειοδοτήσεων, δηλαδή τις προπαρασκευαστικές ενέργειες υλοποίησης του έργου.

ii) στην Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

Σκοπός του έργου στο  κυρίως κτίριο του Νοσοκομείου  που εκτείνεται  σε δύο υπέργειους ορόφους και ένα υπόγειο είναι η δραστική μείωση της ενεργειακής δαπάνης, η μετάβαση σε ενεργειακή κατάσταση τουλάχιστον στο ελάχιστο της κείμενης Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να προκύψει ένα κτίριο με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.
Θα γίνει  εφαρμογή στο Νοσοκομείο Καστοριάς των παρακάτω δράσεων:

 • Εφαρμογή καινοτόμων πράσινων αρχιτεκτονικών λύσεων
 • Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης,
 • Η εγκατάσταση κεντρικών μονάδων Αντλιών Θερμότητας
 • Η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης
 • Η εγκατάσταση Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάνελ.
 • Η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BMS).

iii) στην Έκδοση Π.Ε.Α. κατά ΚΕΝΑΚ στο Γ.Ν.Κ

Περιλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση του κυρίως κτιρίου του Νοσοκομείου, των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού του και την έκδοση των σχετικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

Αξίζει  επίσης να αναφερθούν και  τα υπόλοιπα έργα που έχουν ενταθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, τα οποία αφορούν το Νοσοκομείο Καστοριάς.

α) Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου των διοικητικών υπηρεσιών του Γ.Ν. Καστοριάς, προϋπολογισμού 155.209,68€, το οποίο βρίσκεται στην προετοιμασία των διακηρύξεων και διαδικασιών δημοπράτησης. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 10cm, την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης μέσω τοποθέτησης αντλιών θερμότητας αέρα-νερού και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ισχύος 8,8 KW. 

β) Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Γ.Ν Καστοριάς, προϋπολογισμού 203.500€, το οποίο βρίσκεται στην προετοιμασία των διακηρύξεων και διαδικασιών δημοπράτησης. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση εξωτερικού ανελκυστήρα για χρήση ΑΜΕΑ στο κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών.
 • Αναμόρφωση χώρων για κατασκευή WC ΑΜΕΑ στην Χειρουργική, Καρδιολογική, Ορθοπεδική, Παιδιατρική, Παθολογική Κλινική, στην Μ.Τ.Ν., στα Εξωτερικά Ιατρεία και στο επίπεδο πλυντηρίων-μαγειρείων.
 • Αναμόρφωση των προσβάσεων στην είσοδο των κλινικών.
 • Διαμόρφωση και σήμανση χώρων στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Νοσοκομείο και το ΚΕΦΙΑΠ.
 • Εγκατάσταση συστημάτων σήμανσης και κυκλοφορίας ΑΜΕΑ, εντός των κτιρίων(φωνητικές αγγελίες σε ανελκυστήρες, επισήμανση βαθμίδων με φολίδες, κα)

γ)  Έργα υποστήριξης του οικίσκου νοσηλείας COVID-19 του Γ.Ν Καστοριάς, προϋπολογισμού 125.000€, το οποίο  βρίσκεται στην αναμονή υπογραφής της περίληψης διακήρυξης  και εκτέλεσης του διαγωνισμού.

Με το συγκεκριμένο έργο θα κατασκευαστούν υποδομές και εγκαταστάσεις για την υποστήριξη και λειτουργία οικίσκου νοσηλείας Covid-19. Πρόκειται για ένα προκατασκευασμένο κτίριο, 150 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα λειτουργεί σαν μια ανεξάρτητη κλινική υποδοχής και νοσηλείας περιστατικών κορωνοϊού στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου. Θα διαθέτει πέντε δίκλινους θαλάμους, γραφεία νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, τουαλέτες και θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το υπόλοιπο κτίριο.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο προγραμματικές συμβάσεις  με το Νοσοκομείο που αφορούν:

α) Παρεμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, προϋπολογισμού 88.000 €, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και

β) Προμήθεια και εγκατάσταση άκρως απαραίτητου ηλεκτρολογικού υλικού στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης και Επισκευή – Αναβάθμιση BMS Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, προϋπολογισμού 21.862,44 €, όπου χρηματοδοτείται και αυτό από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, όπου το ποσοστό συμμετοχής της Περιφέρειας – Π.Ε. Καστοριάς είναι 80%.

Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών  υγείας με κάθε δυνατό χρηματοδοτικό εργαλείο  αποτελεί προτεραιότητα και στρατηγική κατεύθυνση της Περιφερειακής Αρχής, η οποία με τις παρεμβάσεις της προσπαθεί να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων των πολιτών της  ακριτικής μας Περιφέρειας.

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις