Ο οίκος Moodys δίνει βαθμό Α για το Ελληνικό χρέος

Ο οίκος Moodys δίνει βαθμό Α (ένα κλικ πάνω) για το ελληνικό χρέος. Όπως εξηγεί υπάρχει “απουσία οποιωνδήποτε κινδύνων”.

Εικόνα

Όπως εξηγεί υπάρχει “απουσία οποιωνδήποτε κινδύνων”

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις