Χάρτης ECDC: «Πρασίνισε» η Ελλάδα εκτός Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας

Την περαιτέρω αποκλιμάκωση του επιδημιολογικού φορτίου στην Ελλάδα παρουσιάζουν οι ανανεωμένοι χάρτες που κοινοποίησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Αυτοί οι χάρτες δημοσιεύονται από το ECDC κάθε Πέμπτη προς υποστήριξη της σύστασης του  Συμβουλίου σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας ως απάντηση στην πανδημία COVID-19 , η οποία εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ στις 13 Οκτωβρίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2021 και 14 Ιουνίου 2021 . Οι χάρτες βασίζονται σε δεδομένα που αναφέρονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης (TESSy) έως τις 23:59 κάθε Τρίτη.

Οι περιοχές σημειώνονται με τα ακόλουθα χρώματα (σημειώστε ότι από τις 17 Ιουνίου 2021, οι περιοχές ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στην τελευταία τροποποίηση της σύστασης του Συμβουλίου):

 • Πράσινος:
  • εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι μικρότερο από 50 και το ποσοστό θετικότητας της δοκιμής είναι μικρότερο από 4% · ή
  • εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι μικρότερο από 75 και το ποσοστό θετικής δοκιμής μικρότερο από 1%
 • Πορτοκάλι:
  • εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι μικρότερο από 50 και το ποσοστό θετικότητας της δοκιμής είναι 4% ή περισσότερο · ή
  • το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι 50 ή περισσότερο και μικρότερο από 75 και το ποσοστό θετικής δοκιμής είναι 1% ή περισσότερο · ή
  • το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών κυμαίνεται μεταξύ 75 και 200 ​​και το ποσοστό θετικής δοκιμής είναι μικρότερο από 4%
 • Το κόκκινο:
  • εάν το 14-ημερών αθροιστικό ποσοστό ειδοποίησης περίπτωσης COVID-19 κυμαίνεται από 75 έως 200 και το ποσοστό θετικής δοκιμής των δοκιμών για τη μόλυνση με COVID-19 είναι 4% ή περισσότερο, ή
  • εάν το συνολικό ποσοστό ειδοποίησης περίπτωσης 14 ημερών COVID-19 είναι μεγαλύτερο από 200 αλλά μικρότερο από 500
 • Σκούρο κόκκινο:
  • εάν το συνολικό ποσοστό ειδοποίησης περίπτωσης 14 ημερών COVID-19 είναι 500 ή περισσότερο
 • Γκρί:
  • εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή εάν ο ρυθμός δοκιμής είναι χαμηλότερος από 300 περιπτώσεις ανά 100.000.

Λήψη των δεδομένων Λήψη ιστορικών δεδομένων 

Συνδυασμένος δείκτης: Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών,  ρυθμός  δοκιμής και θετική δοκιμή, ενημερώθηκε στις 24 Ιουνίου 2021. Είναι χαρακτηριστικό πως στον συνδυαστικό χάρτη, ο οποίος περιλαμβάνει αριθμό τεστ, κρουσμάτων και δείκτη θετικότητας, η Ελλάδα πέρασε, πλέον, στο πράσινο χρώμα στο μεγαλύτερο κομμάτι της, με μοναδικές εξαιρέσεις τις περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Συνδυασμένος δείκτης: Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών, ρυθμός δοκιμής και θετική δοκιμή, ενημερώθηκε στις 24 Ιουνίου 2021
 Συνδυασμένος δείκτης: Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών, ρυθμός δοκιμών και θετική δοκιμή

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

* Τα δεδομένα για την Ιρλανδία δεν είναι διαθέσιμα για τις εβδομάδες 21 έως 23, 2021 λόγω διαταραχής στην εθνική βάση δεδομένων.

Συνδυασμένος δείκτης: Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών,  ρυθμός  δοκιμής και θετική δοκιμή, ενημερώθηκε στις 24 Ιουνίου 2021. Η χώρα μας παραμένει «πράσινη» και στον δείκτη θετικότητας (κάτω του 4%), ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ βρίσκεται κάτω από το 1%.

Συνδυασμένος δείκτης: Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών, ρυθμός δοκιμής και θετική δοκιμή, ενημερώθηκε στις 24 Ιουνίου 2021 (φιλικό προς τα τυφλά)
 Συνδυασμένος δείκτης: Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών, ρυθμός δοκιμών και θετική δοκιμή

Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους, ενημερώθηκε στις 24 Ιουνίου 2021.

Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους, ενημερώθηκε στις 24 Ιουνίου 2021
 Ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών ανά 100 000 κατοίκους

Ποσοστά δοκιμών ανά 100.000 κατοίκους, ενημερώθηκε στις 24 Ιουνίου 2021. Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο πάνω από 5.000 τεστ κορωνοϊού ανά 100.000 κατοίκους ημερησίως.

Ποσοστά δοκιμών ανά 100.000 κατοίκους, ενημερώθηκε στις 24 Ιουνίου 2021
 Ποσοστά δοκιμών ανά 100.000 κατοίκους

Τα ποσοστά θετικότητας, ενημερώθηκαν στις 24 Ιουνίου 2021

Τα ποσοστά θετικότητας, ενημερώθηκαν στις 24 Ιουνίου 2021
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις