Εγκρίθηκε το Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» από το Ecofin

Εγκρίθηκε και τυπικά πλέον σήμερα το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» από το Ecofin.

“Το “Ελλάδα 2.0” ήταν το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο που κατατέθηκε και το τρίτο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια για την πληρότητα και την αρτιότητά του, τόσο από ευρωπαϊκούς θεσμούς, όσο και από διεθνείς επενδυτικούς και οικονομικούς οργανισμούς και φορείς.

Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται και κοστολογούνται με ακρίβεια σε 4.104 σελίδες και χρησιμοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους 30,5 δισ. ευρώ (17,8 δισ. ενισχύσεις και 12,7 δισ. δάνεια), για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια, να αυξήσει μόνιμα το ΑΕΠ κατά 7 μονάδες και να δημιουργήσει, επίσης μόνιμα, 180-200 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.”

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ Θ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ

.

Κοινοποίησε:

Σχετικές δημοσιεύσεις